Home > Products For PGB > Vít tự khoan >

Vít tự khoan đầu dù

VÍT TỰ KHOAN ĐẦU DÙ

Chất liệu:       Thép mạ kẽm, Inox

Thông số kỹ thuật:

d dk k
4,2 9,75 2,36

Thông tin sản phẩm:

d x l Mã đặt hàng Số lượng/hộp Khối lượng(kg)/hộp
4,2 x 13 ZBBKRK42013 Z 200 0,36
4,2 x 16 ZBBKRK42016 Z 200 0,40
4,2 x 19 ZBBKRK42019 Z 200 0,44
4,2 x 25 ZBBKRK42025 Z 200 0,46
4,2 x 32 ZBBKRK42032 Z 200 0,58
4,2 x 38 ZBBKRK42038 Z 200 0,64