Home > Products For PGB > Tắc kê nhựa >

Tắc kê nhựa SMPSH

TẮC KÊ NHỰA SMPSH

 

Thông tin đặt hàng:

Kích thước Mã đặt hàng
6×30/4×35 SMPSHE04035 NZN
8×40/5×45 SMPSHE05042 NZN
10×50/6×55 SMPSHE06055 NZN
12×60/8×65 SMPSHE08065 NZN