Home > Products For PGB > Vít tự khoan >

Vít tự khoan đầu côn có cạnh

VÍT TỰ KHOAN ĐẦU CÔN CÓ CẠNH

Chất liệu:     Thép mạ kẽm, Inox

Thông số kỹ thuật:

d dk k l1 l2
 4,2 8,43 2,79 10,45 7
 4,8 9,77 3,17 12,45 8
 5,5 11,00 4,30  15,3 8
 6,3 12,67 3,85 19,9 13,9

 

Thông tin sản phẩm:

d x l Mã đặt hàng Số lượng/hộp Khối lượng(kg)/hộp
4,2 x 25 VTEKS,42025 Z 200 0,42 
4,2 x 32 VTEKS,42032 Z 200 0,50 
4,2 x 38 VTEKS,42038 Z 200 0,58 
4,8 x 25 VTEKS,48025 Z 200 0,56 
4,8 x 32 VTEKS,48032 Z 200 0,68 
4,8 x 38 VTEKS,48038 Z 200 0,80 
4,8 x 45 VTEKS,48045 Z 200 0,94 
4,8 x 50 VTEKS,48050 Z 200 1,02
5,5 x 38 VTEKS,55038 Z 200 1,04
5,5 x 45 VTEKS,55045 Z 200 1,18
5,5 x 50 VTEKS,55050 Z 200 1,36
6,3 x 50 VTEKS,63050 Z 200 1,82
6,3 x 60 VTEKS,63060 Z 200 2,14
6,3 x 65 VTEKS,63065 Z 200 2,32