Home > Products For PGB > Tắc kê nhựa >

Tắc kê nhựa SMPUS

TẮC KÊ NHỰA SMPUS

Thông tin đặt hàng:

Kích thước Mã đặt hàng
5×25/3×30 SMPUSE03030 NZN
6×30/4×35 SMPUSE04035 NZN
6×30/4×50 SMPUSE04050 NZN
8×40/5×45 SMPUSE05045 NZN
8×40/5×60 SMPUSE05060 NZN
10×50/6×60 SMPUSE06060 NZN
10×50/6×80 SMPUSE06080 NZN
5×25/3×30 SMPUS303030 NZN
6×30/4×35 SMPUS304035 NZN
6×30/4×50 SMPUS304050 NZN
8×40/5×45 SMPUS305045 NZN
8×40/5×60 SMPUS305060 NZN
10×50/6×60 SMPUS306060 NZN
10×50/6×80 SMPUS306080 NZN