Thanh Nguyen Technology Equipment Company (TNTE CO)
Trang chủ > Sản phẩm PGB > Vít ren >

Vít ren lục giác có chặn

VÍT REN LỤC GIÁC CÓ CHẶN

Chất liệu:      Thép mạ kẽm.

Tiêu Chuẩn: DIN6928

Thông số kỹ thuật:

d c min dc max e min k max s
3,5 0,6 8,3 5,96 3,4 5,5
 4,8 0,9 10,5 8,71 4,3 8
 5,5 1 11 8,71 5,4

Thông tin sản phẩm:

d x l Mã đặt hàng Số lượng/hộp Khối lượng(kg)/hộp
3,5 x 10 06928,350095Z 250 0,30
3,5 x 13 06928,35013 Z 250 0,32
3,5 x 16 06928,35016 Z 250 0,35
3,5 x 19 06928,35019 Z 250 0,40
4,2 x 10 06928,420095Z 250 0,40
4,2 x 13 06928,42013 Z 250 0,45
4,2 x 16 06928,42016 Z 250 0,62
4,2 x 19 06928,42019 Z 250 0,62
4,2 x 25 06928,42025 Z 250 0,75
4,8 x 13 06928,48013 Z 250 0,65
4,8 x 16 06928,48016 Z 250 0,72
4,8 x 19 06928,48019 Z 250 0,80
4,8 x 25 06928,48025 Z 250 0,90
4,8 x 32 06928,48032 Z 250 1,10
5,5 x 13 06928,55013 Z 250 0,85
5,5 x 16 06928,55016 Z 250 0,92
5,5 x 19 06928,55019 Z 250 1,02
5,5 x 25 06928,55025 Z 250 0,62
6,3 x 16 06928,63016 Z 250 0,72
6,3 x 19 06928,63019 Z 250 1,55
6,3 x 25 06928,63025 Z 250 1,80
6,3 x 32 06928,63032 Z 250 2,05
6,3 x 38 06928,63038 Z 250 7,85