Home > Products For PGB > Bu lông hóa chất >

Hóa chất neo Vinylester

HÓA CHẤT NEO VNYLESTTER

Tên gọi:               Hóa chất neo Vnylester

Mã sản phẩm:    SMCH1V

Chất liệu:             Vnylester

Ứng dụng :           Liên kết các chi tiết kết cấu với bê tông, gạch đặc hoặc

gạch rỗng.

Dùng chung với thanh ren SM0AS để làm bulong neo

cường độ cao.

Ưu điểm:              Sử dụng cho các ứng dụng chịu tải cao và chống

rung động.

Chứng nhận:       Đạt tiêu chuẩn Châu Âu ETA-14/0141

Thông tin đặt hang:

Thể tích
ml
Mã đặt hàng
300 SMCH13300   VE+
410 SMCH13410   VE+