Home > Products For PGB > Tắc kê nhựa >

Tắc kê nhựa SMORP

TẮC KÊ NHỰA SMORP

Chất liệu:    Thép mạ kẽm,Inox 304.

Thông tin sản phẩm:

d x l Mã đặt hàng Số lượng/hộp Khối lượng(kg)/hộp l2 s
6,5 x 19 GSP16,63019 A2 200 1,44 19 3/8”
6,5 x 25 GSP16,63025 A2 200 1,60 25 3/8”
6,5 x 32 GSP16,63032 A2 200 1,82 32 3/8”
6,5 x 38 GSP16,63038 A2 200 2,02 38 3/8”
6,5 x 50 GSP16,63050 A2 200 2,48 50 3/8”
6,5 x 64 GSP16,63064 A2 200 3,02 64 3/8”
6,5 x 75 GSP16,63075 A2 200 3,40 75 3/8”
6,5 x 90 GSP16,63090 A2 200 3,92 90 3/8”
6,5 x 100 GSP16,63100 A2 100 2,12 100 3/8”
6,5 x 130 GSP16,63130 A2 100 1,00 130 3/8”
6,5 x 150 GSP16,63150 A2 100 2,94 150 3/8”