Home > Products For PGB > Bu lông hóa chất >

Hóa chất neo Polyester

HÓA CHẤT NEO POLYESTER
Tên gọi:               Hóa chất neo polyester

Mã sản phẩm:    SMCH1P

Chất liệu:            Polyester

Ứng dụng :         Liên kết các chi tiết kết cấu với bê tông, gạch đặc hoặc gạch rỗng.

Dùng chung với thanh ren SM0AS để làm bulong neo cường độ cao.

Ưu điểm:              Sử dụng cho các ứng dụng chịu tải cao và chống rung động.

Chứng nhận:       Đạt tiêu chuẩn Châu Âu ETA-13/0750

Thông tin đặt hàng:

Thể tích
ml
Mã đặt hàng
300 SMCH13300   P
410 SMCH13410   P
170 SMCH13170   P