Home > Products For PGB > Vít ren >

Vít ren đầu lục giác

VÍT REN ĐẦU LỤC GIÁC

Chất liệu:        Thép mạ kẽm

Độ cứng:

Tiêu Chuẩn:    DIN7976

Nhà sản xuất: PGB-Ba Lan

Thông số kỹ thuật:

d emin kmax smax ymax
3.5 6 2.55 5.5 3.2
4.8 8.79 3.3 8 4.3
5.5 8.79 4.3 8 5
6.3 18 1.6 10 6.1
8 14.38 6.1 13 7.2

 

Thông tin sản phẩm:

d x l Mã đặt hàng Số lượng/hộp Khối lượng(kg)/hộp
3,5 x 10 7976C,350095Z 200 0,16
3,5 x 13 7976C,35013 Z 200 0,18
3,5 x 16 7976C,35016 Z 200 0,22
3,5 x 19 7976C,35019 Z 200 0,24
4,2 x 10 7976C,420095Z 200 0,26
4,2 x 13 7976C,42013 Z 200 0,32
4,2 x 16 7976C,42016 Z 200 0,36
4,2 x 19 7976C,42019 Z 200 0,40
4,2 x 25 7976C,42025 Z 200 0,50
4,8 x 13 7976C,48013 Z 200 0,40
4,8 x 16 7976C,48016 Z 200 0,46
4,8 x 19 7976C,48019 Z 200 0,52
4,8 x 25 7976C,48025 Z 200 0,64
4,8 x 32 7976C,48032 Z 200 0,78
4,8 x 38 7976C,48038 Z 200 0,90
5,5 x 13 7976C,55013 Z 200 0,54
5,5 x 16 7976C,55016 Z 200 0,62
5,5 x 19 7976C,55019 Z 200 0,68
5,5 x 25 7976C,55025 Z 200 0,82
5,5 x 32 7976C,55032 Z 200 0,98
5,5 x 38 7976C,55038 Z 200 1,16
6,3 x 13 7976C,63013 Z 200 0,86
6,3 x 16 7976C,63016 Z 200 1,00
6,3 x 19 7976C,63019 Z 200 1,06
6,3 x 25 7976C,63025 Z 200 1,28
6,3 x 32 7976C,63032 Z 200 1,48
6,3 x 38 7976C,63038 Z 200 1,76
6,3 x 45 7976C,63045 Z 200 1,92
6,3 x 19 7976Z,63019 Z 200 1,68
8 x 32 7976C,80032 Z 200 2,66