Home > Products For PGB > Tắc kê nhựa >

Tắc kê nhựa SMPSD

TẮC KÊ NHỰA SMPSD

 

Thông tin đặt hàng:

Kích thước Mã đặt hàng
6×30/4×38 SMPSDE04038 NZN
8×40/5×48 SMPSDE05048 NZN
10×50/6×60 SMPSDE06060 NZN
12×60/8×70 SMPSDE08070 NZN